Założycielką i dyrektorem placówki edukacyjnej FORTIMA Akademia Filmowego Słowa (dawniej: FORTIMA Tłumaczenia - Edukacja - Media) jest Grażyna Adamowicz-Grzyb, która skupia wokół swojej placówki współpracowników bardzo blisko związanych z różnymi nadawcami telewizyjnymi. Wspólnie oferujemy tłumaczenia audiowizualne oraz różne szkolenia z dziedziny mass mediów.

 

POWSTANIE AKADEMII

20 lat pracy w TVP zaowocowało najpierw zorganizowaniem Kursu tłumaczenia filmów, a potem wielu innych szkoleń prowadzonych w naszej placówce.

 

Grażyna Adamowicz-Grzyb:

 • tłumacz audiowizualny, filmoznawca, redaktor, audiodeskryptorka dzieł filmowych i plastycznych (współautorka m. in.: audiodeskrypcji do Muzeum POLIN i Muzeum Literatury w Warszawie), autorka
  i wydawca książek dla tłumaczy filmowych (m. in.: "Tłumaczenia filmowe w praktyce") ; redaktor telewizyjny z ponad 25-letnim stażem. Pracowała w TVP w Redakcjach: Repertuaru Filmowego, Rozrywki a także w kanale tematycznym TVP Kultura.

  Była odpowiedzialna za zakupy filmowe, kontakty z zagranicznymi dystrybutorami filmowymi, a także za współpracę z tłumaczami; sprawowała nadzór redaktorski nad przygotowaniem wersji polskiej do filmów zagranicznych, nad programami „na żywo”, współpracowała ze stowarzyszeniami zajmującymi się ochroną praw autorskich. (Pracowała nie tylko na stanowisku redaktora prowadzącego, ale również - Sekretarza Redakcji.) Dzisiaj nadal współpracuje z Telewizją Polską;

 • autorka i wydawca książek dla tłumaczy audiowizualnych (m.in. ksiązki "Tłumaczenia filmowe w praktyce", "Jak redagować napisy do filmów"), organizatorka warsztatów filmowych, a także organizuje i prowadzi jedynyny w Polsce, odbywającego się cyklicznie od 2009 roku KURS PRZEKŁADU AUDIOWIZUALNEGO (Kursu tłumaczenia filmów); KURS AUDIODESKRYPCJI (od 2011 roku);

 • absolwentka kulturoznawstwa: specjalność - filmoznawstwo (UŁ w Łodzi) i historii (WSP - dzisiaj Uniwersytet Pomorski w Słupsku) oraz studiów podyplomowych: marketing polityczny i medialny (WSZiM, dzisiaj WSZiP w Warszawie).

 • autorka i wydawca edukacyjnych wierszy dla dzieci z serii "Dzieci pytają i poznają" o tematyce filmowo-telewizyjnej, radiowej i muzycznej;

 • członek zwyczajny Stowarzyszenia ZAIKS (Sekcja Autorów Wersji Językowych do Filmów oraz Sekcja Autorów Dzieł Literackich);

  • dyrektor placówki edukacyjnej FORTIMA Akademia Filmowego Słowa, której misją jest edukacja w dziedzinie filmu, telewizji i tłumaczeń audiowizualnych;

  • współpracownik Fundacji Helsińskiej i Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Prawa Człowieka w Filmie - WATCH DOCS;

  • partner Fundacji SONORIA w dziedzinie kształcenia autorów audiodeskrypcji;

  • wykładowca wizytujący na KUL oraz w Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie, gdzie podczas warsztatów przybliżała tematykę tłumaczeń audiowizualnych i zawód tłumacza filmowego.

 

 

  Piszą w mediach:

  Katolicki Uniwersytet Lubelski - wykład "Tłumaczenia filmowe w praktyce" podczas seminarium "Filolog na rynku pracy" - maj     2017 r.

  Układy translacji audiowizualnych (aut. Elżbieta Plewa)  

  Tłumaczenie i weryfikacja napisów w filmach i przedstawieniach teatralnych (aut. Paweł Madej)

  

Copyright © FORTIMA Akademia Filmowego Słowa. Wykonanie: Studio WWW | Tanie strony www